Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe

šef Odsjeka

mr.sci. Pejo Janjić

Tel: +387 33 726 604

Fax: +387 33 726 669

Email: pejo.janjic@fmpvs.gov.ba

 

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  • pripremanje strategijskih okvira politike ruralnog razvoja,
  • usklađivanje politike ruralnog razvoja sa politikom ruralnog razvoja EU,
  • saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti ruralnog razvoja,
  • saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove ruralnog razvoja i nadležnim općinskim tijelima,
  • predlaganje modela za kreditiranje ruralnog razvoja,
  • kreiranje mjera ruralnog razvoja ,
  • provođenje monitoringa mjera ruralnog razvoja, analiza učinaka,
  • izrada analitičkih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka