Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Služba za informaciono-komunikacijske tehnologije

načelnik službe 

Veldin Polovina

tel: 033 726 557

Email:  /

U Službi za informaciono-komunikacijske tehnologijevrše se slijedeći poslovi:

 • održavanje računara i računarske opreme kao i tehnička pomoć uposlenicima;
 • aktivno učešće u planiranju informatizacije i analizi poslovnih procesa odnosno u implementaciji projekata koji se temelje na informacionim tehnologijama;
 • prikupljanje, obrađivanje i ažuriranje katastarskih podataka, katastarski planovi i orto-foto snimci;
 • kreiranje i implementacija sigurnosnih politika (zaštita računara, mreže i podataka, backup itd.) kao i kontrola njihove učinkovitosti;
 • obezbjeđenje sve potrebne infrastrukture za implementaciju novih informacionih sistema i omogućivanje njihove potpune funkcionalnosti;
 • obezbjeđivanje integracije sa drugim registrima i informacionim sistemima koji nisu u nadležnosti Ministarstva, a neophodni za bolju funkcionalnost naših registara;
 • obezbjeđivanje procedure replikacije registara na institucije državnog nivoa;
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i planova vezanih za vođenje i dalju izgradnju svih registara u nadležnosti Ministarstva;
 • administriranje aplikacije za podršku LPIS-u (importovanje orto-foto snimaka, import digitalnih katastarskih planova, i sl.);
 • prikupljanje, obrađivanje i ažuriranje katastarskih podataka, katastarski planovi i orto-foto snimci;
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i planova vezanih za vođenje i dalju izgradnju svih registara u nadležnosti Ministarstva;
 • kreiranje metodologije i organizacije FADN istraživanja;
 • koordiniranje i obavljanje poslova prikupljanja, obrade, disiminacije i pohrane podataka koji su predmet FADN-a;
 • upravljanje tržišnim cjenovnim informacijskim sistemom u poljoprivredi u smislu prikupljanja, obrade, provjere i pohrane podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda;
 • implementiranje, administriranje, održavanje i razvoj AMPIS IT sistema;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.