Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Služba za upravljanje projektima

Amina Smajić, načelnica Službe za upravljanje projektima
Telefon: +387 33 726 603
Mobitel: +387 62 271 900
E-mail: /
E-mail: –

Služba za upravljanje projektima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je nadležna za upravljanje svim projektima ministarstva, ostvarujući blisku saradnju sa drugim sektorima unutar ministarstva, kao i saradnju sa drugim institucionalnim i sektorskim oblastima koje se tiču upravljanja projektima.

Izražava se puna podrška svim projektima koji doprinose poboljšanju poslovnog ambijenta, povećanju zaposlenosti, općoj dobrobiti građana i EU integracija, uz primjenu principa zakonitosti, pravičnosti, transparentnosti i pozitivne prakse.