Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Šumarstvo odluke

** Presudom Ustavnog suda br. U-28/10 od 23.03.2011. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/11), od 06.12.2011. godine prestaje primjena Uredbe o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11) i podzakonskih propisa donesenih na temelju ove Uredbe

Odluka o izmjeni Odluke o promjeni namjene šumskog tla i privremenom korištenju šumskog tla u druge namjene

Službene novine Federacije BiH; broj: 100/23

Preuzmi

Odluka o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene

Službene novine Federacije BiH; broj: 89/23

Preuzmi

Odluka o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova - Prečišćeni tekst

Službene novine Federacije BiH; broj: 41/21 i 46/21

Preuzmi

Odluka o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacijskog sustava šumarstva u Federaciji BiH

Službene novine Federacije BiH, broj 69/18

Preuzmi

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama

Službene novine Federacije BiH br. 15/14

Preuzmi

Odluka o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama

Službene novine Federacije BiH br. 15/14

Preuzmi

Odluka kojom se naređuje FMPVŠ da neposredno izvršava odluku o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko u HNK

Službene novine Federacije BiH br. 51/13

Preuzmi

Odluka o uvjetima i načinu izdavanja šumskoga zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi služnosti**

Službene novine Federacije BiH br. 59/10

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji FBiH

Službene novine Federacije BiH br. 25/10

Preuzmi

Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH

Službene novine Federacije BiH br. 52/09

Preuzmi

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Bosansko-podrinjsko"

Službene novine Federacije BiH br. 10/07

Preuzmi

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Posuško"

Službene novine Federacije BiH br. 35/10

Preuzmi