Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Šumarstvo pravilnici

* Presudom Ustavnog suda br. U-26/08od 14.04.2009. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/09), od  27.11.2009. godine prestaje primjena Zakona o šumama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 20/02, 29/03 i 37/04) i podzakonskih propisa donesenih na telmelju ovog zakona

Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati ovlaštene ustanove za izradu programa gospodarenja sjemenskim sastojinama i sjemenskim zonama i za njihovu reviziju

Službene novine Federacije BiH br. 75/12

Preuzmi

Pravilnik o visini naknade za izvršeni stručni pregled proizvodnje sjemena i sadnog materijala i utvrđivanje kvalitete i deklariranja sjemena i sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 75/12

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju zadržavanje kvalitete sjemena

Službene novine Federacije BiH br. 75/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Prаvilnika o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu

(Službeni glasnik BiH br. 28/13)

Preuzmi

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Službeni glasnik BiH, br. 60/12

Preuzmi

Uputstvo o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma

Službene novine Federacije BiH br. 44/10

Preuzmi

Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklariranja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 79/07

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju održavanje kvalitete šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 19/08

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i obrascu deklaracije o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracije o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 19/08

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica

Službene novine Federacije BiH br. 19/08

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima pod kojima se vrši paša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika, skupljanje šušnja i mahovine *

Službene novine Federacije BiH br. 42/08

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja i obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije o porijeklu sjemena

Službene novine Federacije BiH br. 16/07

Preuzmi

Pravilnik o kvaliteti, pakiranju i deklariranju šumskog i hortikulturnog sjemena

Službene novine Federacije BiH br. 14/07

Preuzmi

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 79/07

Preuzmi

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvaliteti šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 79/07

Preuzmi

Pravilnik o načinu i metodologiji provođenja stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena

Službene novine Federacije BiH br. 81/06

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Službene novine Federacije BiH br. 28/06

Preuzmi

Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda *

Službene novine Federacije BiH br. 66/05

Preuzmi

Pravilnik o katastru šuma *

Službene novine Federacije BiH br. 60/03

Preuzmi

Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskoga zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova *

Službene novine Federacije BiH br. 55/02

Preuzmi

Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu *

Službene novine Federacije BiH br. 62/02

Preuzmi

Pravilnik o elementima za izradu šumsko-gospodarskih osnova *

Službene novine Federacije BiH br. 60/02

Preuzmi

Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskoga reda i način njihova provođenja *

Službene novine Federacije BiH br. 62/02

Preuzmi

Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskoga rejona *

Službene novine Federacije BiH br. 62/02

Preuzmi