Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Šumarstvo zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Službene novine FBiH: 8/10

Preuzmi

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Službene novine FBiH br. 71/05

Preuzmi

Zakon o zaštiti zdravlja bilja

Službeni glasnik BiH, br. 23/03

Preuzmi