Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Uplata federalne upravne takse/uplata povrata sredstava

Uplata federalne upravne takse/uplata povrata sredstava

Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:

Svrha uplate – uplata federalne upravne takse

Primalac – Trezor Federacije BiH

Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98

Banka – Union banka d.d. Sarajevo

Broj poreskog obveznika (broj klijenta)

Vrsta prihoda – 722 112

Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca (Spisak opština sa šiframa možete naći na ovom linku)

Budžetska organizacija – 240 1001

 

 

Uputa za izvršenje povrata sredstava

 Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače, koji po nekom osnovu imaju obavezu izvršenja povrata sredstava u Budžet Federacije BiH, da isto mogu izvršiti u banci putem uplatnice. Povrat sredstava se vrši na transakcijski račun Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH na sljedeći način:  

Ime i prezime/naziv klijenta:

Svrha uplate – Povrat sredstava po (npr. presudi suda br. ……) od datuma …… šifra budžetskog korisnika 2401.

Primalac: Trezor Federacije BiH

Račun primaoca: 102-050-00001067-95

Banka: Union Banka d.d. Sarajevo

Napominjemo da ostala polja na uplatnici nije potrebno popunjavati (kao što su broj poreznog obveznika, šifra općine, vrsta prihoda).