Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Uplata federalne upravne takse/uplata povrata sredstava

Uputa za izvršenje povrata sredstava

 Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače, koji po nekom osnovu imaju obavezu izvršenja povrata sredstava u Budžet Federacije BiH, da isto mogu izvršiti u banci putem uplatnice. Povrat sredstava se vrši na transakcijski račun Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH na sljedeći način:  

Ime i prezime/naziv klijenta:

Svrha uplate – Povrat sredstava po (npr. presudi suda br. ……) od datuma …… šifra budžetskog korisnika 2401.

Primalac: Trezor Federacije BiH

Račun primaoca: 102-050-00001067-95

Banka: Union Banka d.d. Sarajevo

Napominjemo da ostala polja na uplatnici nije potrebno popunjavati (kao što su broj poreznog obveznika, šifra općine, vrsta prihoda).  

 

 

Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:

Svrha uplate – uplata federalne upravne takse

Primalac – Trezor Federacije BiH

Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98

Banka – Union banka d.d. Sarajevo

Broj poreskog obveznika (broj klijenta)

Vrsta prihoda – 722 112

Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca (Spisak opština sa šiframa možete naći na ovom linku)

Budžetska organizacija – 240 1001

www.shirl.club
webmaster forumu