Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Uplata federalne upravne takse

Uplata federalne upravne takse/uplata povrata sredstava

Federalna upravna taksa uplaćuje se na sljedeći način:

Svrha uplate – uplata federalne upravne takse

Primalac – Trezor Federacije BiH

Račun primaoca – 102 050 0000 10 66 98

Banka – Union banka d.d. Sarajevo

Broj poreskog obveznika (JMBG / ID broj)

Vrsta prihoda – 722 112

Općina – šifra opštine sjedišta ili prebivališta uplatioca (Spisak opština sa šiframa možete naći na ovom linku)

Budžetska organizacija – 240 1001