Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo instrukcije

Instrukcija o izradi Plana sužbenih kontrola farmi goveda, ovaca i koza

Preuzmi

Instrukcija o načinu vođenja evidencije o liječenju životinja, upotrijebljenim lijekovima i karenci za lijekove, koja se vodi na imanjima na kojima se drže životinje

Službene novine Federacije BiH br. 8/14

Preuzmi

Instrukcija kojom se utvrđuju opći i posebni higijenski zahtjevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se odobravaju za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka na tržište Europske unije

Službene novine Federacije BiH br. 8/14

Preuzmi