Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo stručni ispiti

Prijava za polaganje stručnih ispita doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

Preuzmi

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za doktora veterinarske medicine

Preuzmi

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za veterinarske tehničare

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Stručni ispit za doktora veterinarske medicine i veterinarske tehničare

Preuzmi

UPLATNICA (primjerak) - Federalna administrativna taksa

Preuzmi

Gradivo za polaganje stručnog ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare

Preuzmi

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita za doktore veterinarske medicine i veterinarske tehničare

Preuzmi

Pravilnik o stručnim ispitIma doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

Službene novine Federacije BiH br. 2/03

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitIma doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

Službene novine Federacije BiH br. 101/16

Preuzmi