Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo upisnici/registri

Popis objekata upisanih u Jedinstveni registar odobrenih i registriranih objekata u Federaciji BiH

Legenda

Preuzmi

Sekcija 0

Preuzmi

Sekcija I

Preuzmi

Sekcija II

Preuzmi

Sekcija V

Preuzmi

Sekcija VI

Preuzmi

Sekcija VIII

Preuzmi

Sekcija IX

Preuzmi

Sekcija X

Preuzmi

Sekcija XVI

Preuzmi

Sekcija NP

Preuzmi

Popis odobrenih objekata za izvoz

Službene novine Federacije BiH br. 24/19

Preuzmi

Popis ovlaštenih laboratorija s pripadajućim ovlaštenjima koja su na snazi u 2019. godini

Službene novine Federacije BiH br. 68/19

Preuzmi

Spisak svih predstavništava sa teritorija Federacije BiH koji posjeduju ugovore u skladu sa Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 15/03)

Preuzmi

Spisak predstavništava stranih proizvođača za BiH i veleprodaja veterinarskih lijekova na teritoriji Federacije BiH

Preuzmi

Spisak firmi koje posjeduju odobrenje za obavljanje prometa lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Preuzmi

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2019. godini

Službene novine Federacije BiH br. 62/19

Preuzmi

Registar veterinarsko-medicinskih sredstava koje imaju važeće odobrenje za stavljanje u promet u 2018. godini

Preuzmi

Veterinarske organizacije u Fedeaciji BiH

Preuzmi