Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo upisnici/registri

Popis objekata upisanih u Jedinstveni registar odobrenih i registriranih objekata u Federaciji BiH

Legenda

Preuzmi

Sekcija 0 - Opće aktivnosti

Preuzmi

Sekcija I - Meso domaćih papkara i kopitara

Preuzmi

Sekcija II - Meso peradi i lagomorfa

Preuzmi

Sekcija V - Mljeveno meso, mesne prerađevine, mašinski otkošteno meso

Preuzmi

Sekcija VI - Mesni proizvodi

Preuzmi

Sekcija VIII - Proizvodi ribarstva

Preuzmi

Sekcija IX - Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi

Preuzmi

Sekcija X - Jaja i proizvodi od jaja

Preuzmi

Sekcija XVI - Punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

Preuzmi

Sekcija NP - Ostali objekti

Preuzmi

Popis odobrenih objekata za izvoz

Službene novine Federacije BiH br. 9/20

Preuzmi

Popis ovlaštenih laboratorija s pripadajućim ovlaštenjima koja su na snazi u 2020. godini

Službene novine Federacije BiH br. 27/20

Preuzmi

Spisak svih firmi / predstavništava sa teritorije Federacije BiH koji posjeduju evidentirane ugovore u MVTEO za zastupanje i registraciju veterinarskih lijekova u BiH

Preuzmi

Spisak predstavništava stranih proizvođača za BiH i veleprodaja veterinarskih lijekova na teritoriji Federacije BiH

Preuzmi

Spisak firmi koje posjeduju odobrenje za obavljanje prometa lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu

Preuzmi

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2022. godini

Službene novine Federacije BiH br. 14/22

Preuzmi

Registar veterinarsko-medicinskih sredstava koje imaju važeće odobrenje za stavljanje u promet u 2018. godini

Preuzmi

Veterinarske organizacije u Fedeaciji BiH

Preuzmi