Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vode odluke

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.).

Službene novine Federacije BiH br. 95/22

Preuzmi

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.)

Službene novine Federacije BiH broj 75/22

Preuzmi

Odluka o usvajanju Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH

Službene novine Federacije BiH broj 16/22

Preuzmi

Odluka o usvajanju programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji BiHi korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške

Službene novine Federacije BiH broj 14/22

Preuzmi

Odluka o zaštiti izvorišta vrela Krupić

Službene novine Federacije BiH broj 76/18

Preuzmi

Elaborat zaštite izvorišta Vrela Krupić

Preuzmi

Prilog Elaborata

Prilozi od 1. do 2.1.

Preuzmi

Prilog Elaborata

Prilozi od 3.1. do 5.

Preuzmi

Prilog Elaborata

Prilozi od 6.1. do 10.

Preuzmi

Prilog Elaborata

Prilozi 11.1. do 13.

Preuzmi

Odluka o dopuni Odluke o visini posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 03/16

Preuzmi

Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda

Službene novine Federacije BiH br. 1/14

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 10/14

Preuzmi

Odluka o vrsti i visini troškova rada Savjetodavnih vijeća vodnih područja

Službene novine Federacije BiH br. 75/09

Preuzmi

Odluka o granicama riječnih bazena na teritoriju Federacije BiH

Službene novine Federacije BiH br. 41/07

Preuzmi

Odluka o visini posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 46/07

Preuzmi