Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vode pravilnici

Pravilnik o kupalištima i kriterijima za utvrđivanje kvaliteta vode za kupanje

Službene novine Federacije BiH 83/22

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Službene novine Federacije BiH broj 63/22

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Službene novine Federacije BiH broj 63/22

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu određivanja granice vodnoga dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru

Službene novine Federacije BiH broj 65/20

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Službene novine Federacije BiH broj 41/20

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavatai referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti

Službene novine Federacije BiH broj 41/20

Preuzmi

Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodnih objekata

Službene novine Federacije BiH broj 97/19

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Službene novine Federacije BiH broj 62/19

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Službene novine Federacije BiH broj 55/19

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu

Službene novine Federacije BiH broj 102/18

Preuzmi

Prečišćena neslužbena verzija Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada i Prilozi od 1. do 11.

Službene novine Federacije BiH, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12 – neslužbena prečišćena verzija –

Preuzmi

Prilozi od 1. do 11.

Preuzmi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti

Službene novine Federacije BiH, br. 23/17

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti

Službene novine Federacije BiH, br. 15/17

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Službene novine Federacije BiH br. 56/16

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Službene novine Federacije BiH br. 31/15

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti

Službene novine Federacije BiH br. 26/14

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provedbu mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu izdavanja ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH br. 90/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštenan pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH 66/13

Preuzmi

Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Službene novine Federacije BiH br. 4/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti

Službene novine Federacije BiH br. 14/13

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti

Službene novine Federacije BiH br. 38/12

Preuzmi

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva

Službene novine Federacije BiH br. 88/12

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 88/12

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH br. 06/11

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 79/11

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlast

Službene novine Federacije BiH br. 14/10

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH br. 43/10

Preuzmi

Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate

Službene novine Federacije BiH br. 71/09

Preuzmi

Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu

Službene novine Federacije BiH br. 71/09

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate

Službene novine Federacije BiH br. 71/09

Preuzmi

Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda

Službene novine Federacije BiH br. 77/09

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja

Službene novine Federacije BiH br. 75/09

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada

Službene novine Federacije BiH br. 46/09

Preuzmi

Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnoga vodnog dobra

Službene novine Federacije BiH br. 26/09

Preuzmi

Pravilnik o načinu određivanja granice vodnoga dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru

Službene novine Federacije BiH br. 26/09

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti

Službene novine Federacije BiH br. 17/08

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode

Službene novine Federacije BiH br. 83/08

Preuzmi

Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Prečišćena neslužbena verzija teksta)

Službene novine Federacije BiH br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19

Preuzmi