Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vode uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije

Službene novine Federacije BiH br. 96/20

Preuzmi

Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije

Službene novine Federacije BiH br. 26/20

Preuzmi

Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka

Službene novine Federacije BiH br. 58/15

Preuzmi

Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnoga djelovanja voda

Službene novine Federacije BiH br. 26/09

Preuzmi

Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama

Službene novine Federacije BiH br. 43/07

Preuzmi

Uredba o klasifikaciji voda

Službeni list SR BiH br. 19/80

Preuzmi

Uredba o kategorizaciji vodotoka

Službeni list SR BiH br. 42/67

Preuzmi