Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održan sastanak federalnog ministra Dedića sa kantonalnim ministrima nadležnim za poljoprivredu

Održan sastanak federalnog ministra Dedića sa kantonalnim ministrima nadležnim za poljoprivredu

Danas je održan sastanak federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića sa ministrima i predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava za poljoprivredu.

Glavne teme sastanka bile su izmjena i dopuna Zakona o novčanim podrškama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o poljoprivredi. Izmjene i dopune navedenih zakona imaju za cilj stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, zatim bolje iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta, te usklađivanje federalnih zakona sa standardima EU.

Na sastanku je također razmatrano donošenje Zakona o šumama, kao i donošenje izmjena i dopuna Zakona o vodama. Novim federalnim Zakonom o šumama bit će uveden red u ovu oblast u smislu zaustavljanja bespravne sječe šume i zauzimanja državnog šumskog zemljišta zbog čega Federacija BiH trpi milionske štete. Zakon će omogućiti sprječavanje biljnih bolesti koje ugrožavaju šume, sprječavanje ilegalnih radnji u šumama, veću finalizaciju drvnih sortimenata i otvaranje novih radnih mjesta, unaprijediti rad šumarske inspekcije, obezbijediti veći priliv sredstava u Budžet FBiH po osnovu korištenja šumskog zemljišta, kao i veća prava jedinicama lokalne samouprave.

Razgovarano je i o pripremi federalnog Programa „Transfer za poljoprivredu“, te o kantonalnim programima podrški za poljoprivredu u 2017. godini s ciljem efikasnije realizacije poticajnih sredstava u poljoprivredi. Ovom prilikom ministar Dedić pozvao je predstavnike kantonalnih ministarstava da se angažuju u pozivanju poljoprivrednika da ažuriraju svoje podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata do 31. marta, kako bi mogli uspješno provesti novi softver za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju te omogućiti nesmetano apliciranje na poticaje.

Inače, uvođenje ovog softverskog rješenja početak je informatizacije sistema obrade novčanih poticaja u poljoprivredi u FBiH. Ministar Dedić je danas podsjetio na planove promocije Farmer portala koji treba poslužit poljoprivrednicima kao koristan instrument preko kojeg će imati uvid u stanje svog imanja i status tekućih zahtjeva za poticaje.

Poljoprivredni sektor od velike je važnosti za Federaciju BiH i u ovaj sektor se mora što više ulagati, jer prema preliminarnim rezultatima popisa iz 2013. godine u Federaciji BiH, poljoprivredom se bavi 30,31 posto od ukupnog broja domaćinstava u Federaciji BiH.

„Zajedničko djelovanje i bolja koordinacija svih nivoa vlasti bit će prioritet u našem radu u narednom periodu, a donošenje navedenih zakonskih rješenja je bitno za brži ekonomski razvoj, te efikasnije i održivo upravljanje prirodnim resursima“, poručio je ministar Dedić.