Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dedić: Usvajanje strategije na državnom nivou ključno za investicije i izvoz

Dedić: Usvajanje strategije na državnom nivou ključno za investicije i izvoz

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastao se danas sa dr. Thomasom Rojasom, direktorom Ureda za ekonomski razvoj USAID-a te predstavnicima zajedničkog projekta USAID-a i švedske ambasade pod nazivom FARMA II na čelu sa Adrianom Nealom.

Na sastanku je između ostalog posebno naglašena važnost strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH pri čemu je gospodin Neal istakao da se puno govori o strategiji i da su rokovi veoma kratki. Dodao je da se što prije treba pristupiti realizaciji, a uvjet za to je pristanak svih relevantnih političkih predstavnika.

“Kao što sam već istakao na sastanku sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH, Federacija BiH nikada nije kočila evropski put BiH, nego naprotiv, na moju inicijativu Vlada FBiH je putem zaključka upućenog Vijeću ministara BiH zatražila da se što hitnije donese strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH”, poručio je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić.

Na sastanku je također razmatrana i potreba donošenja tri zakona na državnom nivou koja bi pomogla uspostavi sistema sigurnosti hrane u BiH, a što bi omogućilo nesmetani izvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz BiH.

Dedić je istakao da je u okviru pregovora o Protokolu uz SSP, BiH dobila određene ustupke, a započeta je i saradnja sa Saveznim ministarstvom poljoprivrede i hrane Njemačke te je s njihove strane obećana tehnička pomoć.

Predstavnici projekta FARMA II su naglasili da oni djeluju u pravcu podrške investicijama, podizanju razine znanja u sektoru, podršci organizacijama proizvođača, što je nužno poljoprivrednom sektoru u BiH. Međutim istakli su i da oni za te namjene imaju vrlo ograničena sredstva, a potrebe su izuzetno velike.

Ministar Dedić je podsjetio da je Budžet FBiH u teškoj situaciji i da je tim više važno da se za povećanje investicija i izvoza donese strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja na državnom nivou, kako bi se moglo pristupiti EU sredstvima koja su namijenjena za ove svrhe.

Najavljena je obostrana spremnost za intenziviranje saradnje u narednom periodu.