Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar Dedić sa predstavnicima Delegacije EU u BiH

Ministar Dedić sa predstavnicima Delegacije EU u BiH

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastao se danas sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Ispred Delegacije sastanku su prisustvovali šef Sektora za kooperacije Melvin Asin, šef Operativnog odjela za ekonomske reforme, infrastrukturu i prirodne resurse Andrea Marco Vera i Maja Došenović, program menadžer za Acquis poglavlja 11, 12 i 13.

Teme razgovora bile su prioriteti u poljoprivredi, izrada poljoprivredne strategije na državnom nivou, popis poljoprivrede, jedinstvena sortna lista i aktivnosti na pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministar Dedić je podsjetio da je u proteklom periodu na sastanku resornih ministara na entitetskom i državnom nivou već inicirao donošenje strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj na nivou BiH. Putem zaključka Vlade FBiH upućenog Vijeću ministara BiH zatraženo je da se što hitnije donese strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH, obavi popis poljoprivrede i riješi pitanje uspostave jedinstvene sortne liste.

Predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH istakli su da su upoznati i da pozdravljaju ovu inicijativu i još jednom naglasili važnost izrade i donošenja ove strategije, jer je ona ključna za sve buduće aktivnosti.

Usvajanjem strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja otvorila bi se mogućnost korištenja sredstava iz EU fonda za ruralni razvoj ne samo za razvoj poljoprivrede i povećanja konkurentnosti, nego i za uređenje oblasti sigurnosti hrane, što bi, između ostalog, omogućilo povećanje opsega izvoza poljoprivrednih proizvoda animalnog porijekla iz BiH.

Predstavnici Delegacije EU u BiH su tražili i dobili saglasnost ministra Dedića da predstavlja Federaciju BiH na sastanku kojeg će uskoro organizirati Evropska unija po pitanju usvajanja pomenute strategije. Predstavnici EU su naglasili da ukoliko strategija ne bude usvojena u toku ove godine, BiH neće biti u mogućnosti koristiti sredstva IPA-e sve do 2020. godine.

Ministar Dedić je naglasio da je svjestan da ne može biti rasta konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i stvaranja povoljnijeg ambijenta na ruralnom prostoru bez mjera ruralnog razvoja. Nažalost, zbog nedovoljnog izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije BiH Ministarstvo nije u mogućnosti provoditi ove mjere, ali bi upravo sredstva iz EU fonda za ruralni razvoj bila idealno rješenje za pokretanje strukturne transformacije sektora i rast konkurentnosti.