Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavijest - Obavezna obuka o fitofarmaceutskim sredstvima

Obavijest – Obavezna obuka o fitofarmaceutskim sredstvima

Obavještavaju se odgovorna lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima u pravnima i fizičkim licima, koja su upisana u Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima kod Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, o zakonom propisanoj obavezi pohađanja obuke i posjedovanju certifikata o položenom stručnom ispitu, u skladu sa članom 8, stavom (3) Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“ br. 51/11, 79/13).

Članom 18. naprijed navedenog Pravilnika propisano je slijedeće:

  1. Odgovorna lica koja nemaju završen poljoprivredni fakultet – smjer zaštita bilja, obavezna su pohađati program osnovne obuke odgovornih lica.
  2. Odgovorna lica koja imaju završen poljoprivredni fakultet – smjer zaštita bilja, kao i lica iz stava (1) ovog člana kojima je istekla važnost Certifikata o stečenom znanju, obavezna su pohađati program napredne obuke odgovornih lica.
  3. Osnovna obuka odgovornih lica sastoji se od kursa i usmenog stručnog ispita za odgovorna lica. Kurs traje najmanje 30 školskih sati, odnosno 20 školskih sati za naprednu obuku.

Također vas obavještavamo da je Program obuke odgovornih osoba za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini objavljen u Službenom glasniku BiH br. 47/16.

Vršitelji obuke za područje Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašteni od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u postupku oglašavanja Javnog poziva, su:

  1. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu,
  2. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru
  3. Šumarski fakultet u Sarajevu.

Vršitelj obuke mora obavijestiti zainteresiranu javnost o organiziranju obuke, najmanje 30 dana prije početka obuke, pa Vas upućujemo da posjetite web stranice ovlaštenih vršitelja obuke, kako biste blagovremeno izvršili prijavu.

Maksimalno dozvoljene cijene obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava su propisane Odlukom o maksimalnoj dozvoljenoj cijeni obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“ broj 87/17) i one iznose:

  • maksimalno dozvoljena cijena po učesniku za osnovnu obuku iznosi 400,00 KM, uključujući sve poreze;
  • maksimalno dozvoljena cijena po učesniku za naprednu obuku iznosi 250,00 KM, uključujući sve poreze.

Kandidati se za obuku iz zaštite bilja kao i provjere znanja prijavljuju kod ovlaštenih vršitelja obuke najmanje 15 dana prije početka obuke ili provjere znanja, prijavljuje se prijavom, koju podnose vršitelju obuke, a troškove kursa, stručnog ispita za odgovorna lica i izdavanja Certifikata o stečenom znanju, snosi pravno ili fizičko lice koje je uputilo zaposlenika na obuku, sve u skladu sa članom 20. naprijed navedenog Pravilnika.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefon broj 033 726 690 – Jesenka Jahić, dipl.ing.polj., stručna savjetnica za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva.