Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Kako bi otklonili nedoumice u pogledu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH” broj 79/17) a koji se dotiče i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obratilo se Federalnom ministarstvu trgovine od kojih smo dobili sljedeći odgovor: „Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH” broj 79/17) nije izvršena niti jedna izmjena odredaba koje se odnose na prodaju vlastitih proizvoda na pijaci od strane registrovanih poljoprivrednih proizvođača, OPG-ova. Isti, kao i do sada, mogu vršiti prodaju svojih proizvoda na pijaci.
Članom 39 a. Zakona je propisana i obaveza organizatora tržnice/pijace na malo da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na tržnici/pijaci. Dakle, izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini nije se na drugačiji način uredio status porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, oni i nadalje mogu slobodno prodavati vlastite proizvode na pijaci i isti nije u koliziji sa odredbama Zakona o poljoprivredi. Prema gore navedenom, kao i članu 47. Zakona o poljoprivredi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/07, 04/10, 07/13 23/15) svi poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK) i imaju status – obiteljsko/porodično poljoprivredno gospodarstvo/gazdinstvo (OPG) – sa prijavljenim resursima biljne i animalne proizvodnje, mogu slobodno prodavati svoje proizvode kao i do sada. Prema ovome, sve općine u Federaciji BiH mogu registriranim nositeljima OPG-a kao i njihovim članovima koji su prijavljeni na tom gospodarstvu, izdavati Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava u svrhu prodaje vlastitih proizvoda na tržnici/pijaci.