Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

IFAD: Procjena učinka projekata ruralnog razvoja u BiH

IFAD: Procjena učinka projekata ruralnog razvoja u BiH

Danas je u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održan sastanak sa ekspertnim timom IFAD-a koji boravi u BiH kako bi procijenio rezultate projekata ruralnog razvoja naspram strateških ciljeva koji se ogledaju u povećanju konkurentnosti poljoprivrede, kroz izgradnju javne i prateće infrastrukture u cilju povezivanja ruralnih sredina sa tržištem, podršku organiziranju poljoprivrednika i većoj komercijalizaciji njihove proizvodnje.

“Kao što je i istaknuto prošle sedmice kad smo prezentirali novi IFAD-ov projekat u Bihaću, sve aktivnosti koje provodi IFAD u Federaciji BiH uveliko pozitivno utiču na razvoj naših sela, ali i cjelokupne privrede jer su osmišljeni na način da se stvaraju lanci vrijednosti kojima se održivo i dugoročno povezuju ruralna područja, gdje se odvija primarna proizvodnja, sa urbanim odnosno tržišnim središtima. Time se otvaraju mogućnosti daljnjih privrednih aktivnosti sa dodanom vrijednošću. Mi ćemo nastojati da i dalje budemo partneri i da podržimo budući rad IFAD-a u našoj zemlji,” kazao je savjetnik ministra Ervin Bibanović.   

U cilju poboljšanja rada i učinkovitosti svoga djelovanja u BiH, IFAD će osim procjene rezultata završenih i tekućih projekata, također uvažiti sugestije i preporuke svih sudionika u projektima te djelovati u skladu sa vladinim prioritetima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i planovima i programima drugih donatora i međunarodnih aktera. Savjetnik Bibanović je također podsjetio prisutne da se usvajanjem Strateškog plana ruralnog razvoja na nivou BiH otvorila mogućnost korištenja EU fondova za ruralni razvoj, te da je potrebno osigurati usklađenost i komplementarnost razvojnih programa, kako bi se na terenu postigli maksimalni učinci i ravnomjerna raspoređenost aktivnosti u svim dijelovima Federacije BiH.

U procjeni djelovanja, IFAD-ov tim će se posebno osvrnuti na dvije završene operacije: Projekt povećanja ruralnog poduzetništva (2007.-2012.) i Projekt razvoja uvjeta života na selu (2010.-2016.) te na dvije tekuće: Projekt razvoja ruralnog biznisa – RBDP (2014.-2019.) i Program razvoja ruralne konkurentnosti -RCDP (2017.-2027.). Po završetku misije, tim će sačiniti dokument pregleda u kojem će se navesti zaključci sa preporukama, sugestijama i savjetima svih vladinih i drugih aktera koji učestvuju u provedbi IFAD-ovih projekata u BiH.