Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – Okvirni dokument

Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – Okvirni dokument

Na 36. sjednici Dom naroda Parlamenta BiH održanoj 20.02.2018.g. usvojen je Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – Okvirni dokument. Usvojeni su i zaključci u kojima Dom naroda od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zahtijeva da jednom godišnje izvještava PSBiH o provođenju Strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – Okvirni dokument. U usvojenim zaključcima, Dom naroda zahtijeva od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Direkcije za evropske integracije da osiguraju da se proces programiranja sredstava pomoći Evropske unije, kako u oblasti ruralnog razvoja tako i u realizaciji svih drugih strateških dokumenata na nivou BiH, realizira u okviru usaglašenog Mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, u dijelu koji se odnosi na programiranje sredstava pomoći Evropske unije u okviru evropskog integracionog procesa.