Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održana obuka o balansiranoj ishrani visokomlječnih krava

Održana obuka o balansiranoj ishrani visokomlječnih krava

Sarajevo, ponedjeljak 26. mart 2018. godine – Danas je u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo, održana obuka za proizvođače mlijeka na temu “Ishrana visokomliječnih muznih grla u tranzicijskom periodu”, kao nastavak aktivne i ciljane podrške IFC-a razvoju mljekarskog sektora u BiH.

Tranzicija je najkritičnije razdoblje u godišnjem proizvodnom ciklusu visokomliječnih muznih grla, a predstavlja period od 3-4 sedmice prije i nakon teljenja. Karakterišu ga u prvom dijelu pripreme za teljenje i produkciju mlijeka, a u drugom teljenje i nagli porast mliječnosti kojeg ne prati jedanko brzi porast konzumacije obroka. Tokom tranzicije najviše se određuje mliječnost u laktaciji,  javlja se najviše poremećaja i snažno se utiče na plodnost krava. Strategije ishrane usmjerene su na preventivno ublažavnje poremećaja uz istovremeno, ostvarenje što više mliječnosti i dobre plodnosti krava.

Ovom edukacijom, proizvođači mlijeka će dobiti potrebna znanja kako upravljati ishranom muznih grla u tranzicijskom periodu, te saznati kako se može ispravno nadomjestiti potreba za većom energijom tj. većom količinom i omjerima hranjivih tvari, a kako bi tranzicijski period izazvao što manje stresa na njihovo zdravlje. Obzirom da je bh. zakonodavstvo u proizvodnji i prometu mlijeka sada usklađeno sa standardima Evropske Unije, u prehrani grla sada se mogu koristiti isključivo određeni dodaci, koji zadovoljavaju ove standarde i kako bi se mlijeko moglo izvoziti na tržište EU, što je značajna promjena u odnosu na dosadašnju praksu u uzgoju i ishrani visokomliječnih muznih grla u BiH.

Projektom unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu – ICAM, Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, uz podršku Britanske ambasade, kontinuirano pruža tehničku podršku Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na prenosu znanja i najboljih poljoprivrenih praksi s ciljem unapređenja mljekarskog sektora u BiH.