Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veći pristup EU fondovima za male poljoprivrednike

Veći pristup EU fondovima za male poljoprivrednike

U organizaciji Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije, u Cluju u Rumuniji je od 24.-25.04.2018. održana radionica na temu “Mogućnosti za male poljoprivrednike i IPA fondovi na području Zapadnog Balkana i Turske – Stvaranje kratkih lanaca vrijednosti”, na kojoj u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva učestvuje savjetnik ministra Ervin Bibanović, zajedno sa kolegama iz drugog entiteta, kao i nadležnog državnog ministarstva te Distrikta Brčko. Cilj radionice je da se predstavnici institucija nadležnih za poljoprivredu i ruralni razvoj iz zemalja regiona pobliže upoznaju sa mogućnostima uvezivanja malih poljoprivrednika u kratke lance vrijednosti, kako bi im se olakšao pristup budućim IPA sredstvima.

Predstavnici Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj, uz renomirane stručnjake s ovog područja, prezentirali su glavne odlike kratkih lanaca vrijednosti, pri čemu se naglasak stavlja na direktno povezivanje poljoprivrednika sa tržištem,  kako bi se što više vrijednosti zadržalo kod samih poljoprivrednika. Predstavljeni su i pravni okviri te oblici organiziranja i načini ostvarenja međusobne saradnje malih poljoprivrednika putem lokalnih akcionih grupa, zadruga i udruženja. Na primjerima kratkih lanaca vrijednosti, uspješno razvijenih u zemljama članicama Europske unije, u kojima dominiraju mala poljoprivredna gazdinstva, učesnici radionice su imali priliku upoznati se sa prednostima i mogućnostima koje nude ovakvi vidovi povezivanja poljoprivrednika sa tržištem. Primjere kratkih lanaca vrijednosti su, između ostalog, predstavili učesnici iz Austrije, Italije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunije ali i zemalja kandidata Srbije i Makedonije.  

Na radionici su svi učesnici predstavili konkretne uspješne primjere mogućih kratkih lanaca vrijednosti, pri čemu su predstavnici BiH zajednički predložili stvaranje kratkog lanca vrijednosti za sir iz mješine od autohtone bh. pasmine ovce Pramenke, s obzirom na potencijal dobivanja zaštićene oznake porijekla. U svom osvrtu na situaciju u Federaciji BiH u kojoj isto tako dominiraju mala poljoprivredna gazdinstva, savjetnik Bibanović je istakao važnost njihovog očuvanja uz otvaranje mogućnosti da koriste IPA fondove stvaranjem kratkih lanaca vrijednosti, koji će im omogućiti zajednički nastup na tržištu a time i veće prihode.

U nastavku aktivnosti, organizirane su posjete zadrugama i udruženjima malih poljoprivrednika u Rumuniji koji kroz takve kratke lance vrijednosti plasiraju svoje izvorne poljoprivredne proizvode na tržište diljem Europske unije.