Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavljen Pravilnik o pčelarstvu

Objavljen Pravilnik o pčelarstvu

Na osnovu člana 37. stav (2) Zakona o stočarstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), federalni ministar je donio Pravilnik o pčelarstvu kako bi se stvorile pretpostavke za značajniji razvoj pčelarstva i što potpunije iskorištavanje povoljnih uslova za razvoj pčelarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom uređuje se način i uslovi za držanje  i premještanja pčela, položaj pčela u odnosu na zemljište, javni put, ljude i životinje, način zaštite, postupanje s odbjeglim rojem,  te drugi postupci s pčelama kao što su registracija i obilježavanje pčelinjaka, kao i uspostava katastra pčelinje paše, koje su od značaja za unapređenje ove oblasti.

 Imajući u vidu da je uzgoj pčela u malom broju pčelinjih zajednica uglavnom neekonomičan, ovaj Pravilnik ima za cilj urediti stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih najnovijih dostupnih informacija vezanih za faktore koji utiču na zdravlje pčela i stvoriti preduslove za povećanje broja pčelinjih zajednica i njihovu produktivnost.

Važno je naglasiti da za održavanje zdravlja pčela, ispaša kao takva zahtijeva različite izvore prirodnog nektara i polena kako bi se spriječio nedostatak hranjivih tvari, te kako bi im se ojačao imunološki sistem.

Pčelarstvo predstavlja općedruštveni interes, pogotovo ako znamo da su pčele jedan od najvažnijih oprašivača, te faktor stabilnosti cjelokupnog ekosistema. Pretpostavka je da smanjenje broja pčela i kukaca oprašivača može imati značajan nepovoljni uticaj na ekosistem, na raznovrsnost bilja na planeti zemlji i produktivnost uroda biljaka.

Na razvoj pčelarstva u Federaciji BiH je bitno uticao nedostatak zakonske regulative, niske cijene pčelinjih proizvoda na tržištu, krivotvoreni proizvodi, pčelinji nametnici i bolesti, nepravilna i nekontrolisana upotreba sredstava za zaštitu bilja, klimatski faktori i dr.

Pčelari su prvenstveno odgovorni za zdravlje svojih pčela, veliki doprinos mogu dati kroz primjenu dobre pčelarske prakse, stoga je bitno u narednom periodu osigurati kvalitetne programe za edukaciju pčelara. Neophodno je istaknuti važnost pčelinjih zajednica vrste Apis mellifera carnica Pollmann koje imaju neizmjeran uticaj na biološku raznolikost, te zbog oprašivanja igraju ključnu ulogu u oblasti poljoprivrede u Federaciji BiH.