Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojena Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji

Usvojena Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji

Na 160. sjednici  održanoj u Sarajevu 25.10.2018.g. Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH u 2017. godini. Ocijenjeno je da je zaštita zdravlja bilja neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu i mora se podići na viši nivo, a obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija su prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da Informaciju sa zaključcima proslijedi svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama radi poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstva za provedbu propisa.
Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar da, u roku od 90 dana, Federalnom ministarstvu dostave prijedloge sa obrazloženjima visine naknada za fitosanitarne preglede bilja pri uvozu, na mjestima proizvodnje, za laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, te određivanje štetnih organizama i za izdavanje biljnih pasoša, s ciljem pripreme propisa o naknadama.
 
Kantonalni organi uprave nadležni za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave trebaju preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti za unaprjeđenje izvještajno-prognozne službe i osiguranje sredstava za njeno funkcionisanje. Također, moraju uložiti dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa.
 Nadležni kantonalni organi uprave i upravne organizacije trebaju svake godine, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavljati izvještaje o provođenju Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje duhanovog štitastog moljca u FBiH i Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske ambrozije. Izvještaj o provođenju ove odluke obavezni su dostaviti i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.