Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

JAVNA RASPRAVA - Pravilnik o neškodljivom uništavanju životinjskih lešina

JAVNA RASPRAVA – Pravilnik o neškodljivom uništavanju životinjskih lešina

Obavještavamo vas da je u toku izrada Nacrta pravilnika o uslovima koje mora ispunjavati objekat i mjesto za sakupljanje i neškodljivo uništavanje životinjske lešine, konfiskata i proizvoda životinjskog porijekla namijenjenog utilizaciji i prijevozno sredstvo namijenjeno za njihovo sakupljanje i prijevoz, te pozivamo sve zainteresovane da svoje primjedbe i sugestije na Nacrt ovog pravilnika dostave poštom na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor za veterinarstvo, Ul. Marka Marulića br. 2, 71 000 Sarajevo ili elektronski na: veterinarstvo@fmpvs.gov.ba. 

Rok za dostavu prijedloga i sugestija je najkasnije do 12. novembra 2018. godine.