Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava- izmjene Zakona o veterinarstvu

Javna rasprava – izmjene Zakona o veterinarstvu

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u toku realizacija Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 599/2018, od 26.04.2018.godine kojim su Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva zaduženi da usklade odredbe o inspekcijskom nadzoru propisane Zakonom o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH“, broj 46/00 ) sa odredbom Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) u dijelu definiranja drugostepenog organa za odlučivanje po žalbama na rješenja kantonalnih veterinarskih inspektora donesenih na osnovu federalnog propisa, te da isto u formi prijedloga izmjena i dopuna navedenih propisa dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje. Stoga pozivamo sve zainteresovane da dostave primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu elektronski na adresu: veterinarstvo@fmpvs.gov.ba ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor za veterinarstvo, Ulica Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavu prijedloga i sugestija na Prednacrt je najkasnije do 30.novembra 2018.godine.