Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

O statusu i aktivnostima Veterinarske komore FBiH

O statusu i aktivnostima Veterinarske komore FBiH

Na 162. sjednici održanoj 08.11.2018.g. Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu i aktivnostima Veterinarske komore Federacije BiH.
U informaciji je, između ostalog, navedeno da Komora ovom Ministarstvu nikada nije dostavila zahtjev za utvrđivanje uslova definisanih Pravilnikom o uslovima koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja, niti posjeduje rješenje o njihovom ispunjavanju. S druge strane, iako nema javne ovlasti, Komora izdaje i naplaćuje izdavanje veterinarske licence za obavljanje veterinarskih djelatnosti. Na ovaj način dovodi u zabludu veterinare koji nisu sigurni čija licenca je validna, kao i međunarodne eksperte koji procjenjuju funkcionisanje veterinarskog servisa.
Osim toga, rukovodstvo Komore je sve svoje aktivnosti usmjerilo na opstruiranje donošenja i provedbe propisa kojima se uvodi sistem nadzora i kontrole u provedbi veterinarke djelatnosti, stoji u informaciji.
Danas je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo da, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, provede detaljnu kontrolu rada Veterinarske komore FBiH, te o tome informiše Vladu FBiH. Ovo ministarstvo zaduženo je i da nastavi realizovanje poslova koje kao javne ovlasti treba da radi Veterinarska komora FBiH do konačnog utvrđivanja statusa i ispunjavanja uslova koje mora ispuniti za dodjelu javnih ovlasti.