Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izmjene Programa poticaja za 2018.g.

Izmjene Programa poticaja za 2018.g.

Obavještavamo sve zainteresirane strane da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u postupku izrade izmjene Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicimaPoticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/18).

Pozivamo sva zainteresirana lica da svoje primjedbe, prijedloge ili sugestije na nacrt Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicimaPoticaj za poljoprivredu“ za 2018. godinu dostave najkasnije do 10.12.2018.g. na e-mail: mirsad.cindrak@fmpvs.gov.ba ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ulica Marka Marulića broj 2, 71000, Sarajevo.