Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Podrška ekonomskom rastu i zapošljavanju u BiH

Podrška ekonomskom rastu i zapošljavanju u BiH

Projekat Europske unije EU4Business kreće sa objavom javnih Poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji će podržati razvoj konkurentnosti i inovacija u izvozno orijentiranim sektorima, turizmu, poljoprivredi i poduzetništvu u BiH.

Ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava  namijenjeno je mikro, malim i srednjim firmama za stvaranje novih radnih mjesta i jačanje ekonomskog rasta. Direktni korisnici su firme, farmeri i poduzetnici, sa posebnim osvrtom na mlade, žene i ugrožene grupe.

Nekoliko javnih Poziva za dostavljanje prijedloga projekata bit će objavljeni jedan za drugim u nizu u 2019. godini. Tada će biti predstavljeni i uslovi za učešće u ovim pozivima.

Osim bespovratnih sredstava, projekt pruža podršku i razvoju kapaciteta relevantnih partnerskih institucija i korisnika projekata koje finansira EU.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, u razdoblju od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Okvirni plan za objavu javnih Poziva za dostavljanje prijedloga projekata unutar EU4Business projekta u BiH:

Za farmere/poljoprivrednike i zadruge koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

januar 2019

Za lokalna partnerstva u razvoju poduzetništva

mart 2019

Za razvojna partnerstva u turizmu

mart 2019

Za kompanije koje se bave proizvodnjom hrane, procesuiranjem poljoprivrednih proizvoda i marketingom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

april 2019

Za razvojna partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima 

juni 2019

Za ruralni razvoj 

oktobar 2019

Za firme u izvozno-orijentisanim sektorima 

novembar 2019

 

Više informacija potražite na adresi www.eu4business.ba., gdje Vam preporučujemo da se registrujete kako biste mogli primati e-mailove sa obavještenjima o Pozivima za dostavljanje prijedloga projekata.