Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada Federacije BiH usvojila Informaciju o realizaciji poticaja u 2018.g.

Vlada Federacije BiH usvojila Informaciju o realizaciji poticaja u 2018.g.

Na 178. sjednici održanoj 09.05.2019.g. Vlada FBiH je usvojila Informaciju o realizaciji poticaja za poljoprivredu u 2018. godini koji su odobreni programima utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih prošlogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prošle godine je kroz program poticaja za poljoprivredu bila planirana realizacija od 58.200.000 KM, a za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda još 11.500.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu s programima i ukupno je realizovano 69.513.992,31 KM ili 99,73 posto. U 2018. godini realizovano je 9.038.220,37 KM za biljnu i 46.704.159,49 KM za animalnu proizvodnju, 1.282.420,34 KM za ruralni razvoj, 253.004,42 KM kroz ostale novčane podrške, 737.510,18 KM za sudske presude i žalbene postupke, a 11.498.677,51 KM za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda. U istoj godini je odobreno ukupno 33.262 zahtjeva za novčane podrške. Od toga se 3.223 odnosilo na biljnu i 23.364 na animalnu proizvodnju, 203 za ruralni razvoj, 86 za ostale podrške, 128 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama, a 6.258 zahtjeva za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda.

Ako se, u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, objedinjeno prikažu novčane podrške na nivou FBiH i kantona, ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH u 2018. godini je iznosio 90.519.652,45 KM. Resorno federalno ministarstvo je poduzimalo mjere iz svoje nadležnosti s ciljem osiguranja nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za podrške, te je usko sarađivalo s Federalnom i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove. Ove uprave su izvršile nadzor kod 502 klijenata po modelu poticaja proizvodnji u 2018. godini, i utvrdile da njih 96 ne ispunjavaju propisane uslove.

Timovi Federalnog ministarstva izvršili su kontrolu na terenu svih odobrenih zahtjeva za model ruralnog razvoja (203), i nisu konstatovali nepravilnosti niti u jednom zahtjevu. Također su izvršili kontrolu na terenu 18 zahtjeva po modelu ostalih vrsta novčanih podrški, a nepravilnost je konstatovana samo u jednom slučaju. Uvođenjem novog softverskog rješenja “Aplikacije za obradu poticaja” omogućena je bolja analiza, nadzor i transparentnost utroška sredstava. Federalno ministarstvo je na osnovu prethodne analize u 2018. godini uputilo 3.022 zahtjeva Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za nadzor u ukupnom iznosu od 7.590.941,63 KM, dok je za 74 zahtjeva iz prethodnih perioda obustavljen postupak do rješavanja prethodnog pitanja u ukupnom iznosu od 175.944,46 KM.