Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta vezano za vodne objekte

Javna rasprava: Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta vezano za vodne objekte

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo i stavlja na uvid Nacrt pravilnika o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodnih objekata.

Pozivamo sve zainteresirane strane da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt dostave na propisanom obrascu  najkasnije do 13.09.2019. godine, elektronski na e-mail: sektorvoda@fmpvs.gov.ba ili u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.