Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje: Zabrana aktivne materije “metiokarb”

Obavještenje: Zabrana aktivne materije “metiokarb”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine od 12.11.2019.godine preuzeta odredba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1606 оd 27. septembra 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 o neprodužavanju  odobrenja aktivne materije „metiokarb“, čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (metiokarb), a prodaja, skladištenje i upotreba je  dozvoljena do 3. aprila 2020.godine.