Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Analize vanjskotrgovinske razmjene mlijeka, voća i povrća i ljekobilja

U saradnji sa Vanskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA II), izrađene su analize vanjskotrgovinske razmjene u sektoru mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda u BiH za period od 2015.-2019. godine.

U Analizi vanjskotrgovinske razmjene u sektoru mljekarstva (2015.-2019.), naglašava se porast od 20% izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u 2019. u odnosu na 2018. godinu, najviše u zemlje CEFTA sporazuma (Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija) i Hrvatsku. U 2019.g. osim mlijeka i pavlake, zabilježen je i rast izvoza fermentiranih proizvoda, pogotovo jogurta.    

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za sektor peradarstva (2015.-2019.) pokazuje da sektor peradarstva i dalje bilježi suficit koji je u 2019. godini iznosio 9 miliona KM. Izvoz je povećan na tri regionalna tržišta (Srbija, Makedonija, Crna Gora) a u zadnjem kvartalu 2019. godine počeo je i izvoz u Hrvatsku. 

Izvoz iz sektora voća i povrća blago je porastao u 2019. godini za 7,4 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, zaključuje se u Analizi vanjskotrgovinske razmjene za sektor voća i povrća (2015.-2019.), sa pet najkonkurentnijih proizvoda u koje spadaju smrznute maline, svježe kruške, jabuke, kornišoni i šljive. Njemačka je prvo izvozno tržište sa ukupno ostvarenim izvozom od 31 miliona KM, te uz suficit od 23 miliona KM.

 Nastavak odličnih rezultata i u 2019. godini naglašava se u Analizi vanjskotrgovinske razmjene za sektor ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda u BiH (2015.-2019.) uz pokrivenost uvoza izvozom od 246%. Izvoz je realiziran na 46 tržišta širom svijeta, a najviše u EU (83%). Ovim sektorom dominiraju gljive, a glavna tržišta su zemlje zapadne Europe.