Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni konkursi za upravni i nadzorni odbor agencija za vode

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih društava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema važećim zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje:
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru “Agencije za vodno područje rijeke Save” Sarajevo
i
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na poziciju u Nadzornom odboru “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar

Konkurs ostaje otvorene 15 (petnaest) dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.