Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt programa poticaja za veterinarstvo za 2021. godinu

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo i stavlja na uvid Nacrt Programa poticaja za veterinarstvo za 2021. godinu.

Na osnovu dobijenih primjedbi, prijedloga ili sugestija od zainteresovane javnosti, Ministarstvo će propisati vrste mjera, opće i posebne kriterije za njihovo ostvarivanje, te utvrditi konačan iznos novčanih podrški za svaku mjeru.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane strane da dostave svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije na Nacrt programa do 29.03.2021. godine u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo ili na  e-mail:veterinarstvo [at] fmpvs.gov.ba.