Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

JAVNA RASPRAVA: Izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u skladu sa svojim nadležnostima, uz uključenost nadležnih institucija, pripremilo Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje komentare na ovaj dokument dostave najkasnije do 29.10.2021. godine na obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga, u elektronskoj formi na e-mail adresu: eldin.alikadic@fmpvs.gov.ba ili u pisanoj formi na adresu: Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71000 Sarajevo.

Nakon završetka postupka učešća javnosti, navedeni dokument Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu bit će dorađen i upućen na daljnju zakonom propisanu proceduru.