Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnici Ministarstva na sajmu “Lignum Expo Leb 2022” u Gradačcu

U Gradačcu je danas otvoren “Lignum Expo Leb 2022”, prvi međunarodni sajam šumarstva i šumarskih strojeva čiji je cilj povećanje svijesti o značaju šuma i korištenja obnovljivih izvora energije sa akcentom na proizvodnju biomase u zaštiti čovjekove okoline kroz praćenje trendova u šumarstvu i drvnoj industriji.

Organizator sajma, “Lignum biomasa” d.o.o. Gradačac, privredni subjekt sa sjedištem u Gradačcu, kroz svoj rad uočio je nekoliko činjenica koje su im dale povod za organizaciju ovog sajma.

“Neke od činjenica su da Bosna i Hercegovina obiluje šumama; strojevi s kojima rade djelatnici u šumarskoj i drvnoj industriji ne prate trendove razvoja; promocija obnovljivih izvora energije, posebno biomase; promocija i podizanje svijesti o bitnosti zaštite čovjekove okoline kroz korištenje obnovljivih izvora energije, nepostojanje ovakvih i sličnih manifestacija na području jugoistočne Europe. Smatramo i da je, kako bosanskohercegovačkom, tako i šumarskom sektoru regiona, nužno promovisati nove i moderne trendove u oblasti šumarstva”, naveli su organizatori.

Sajmu u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prisustvuju predstavnici Sektora za šumarstvo i lovstvo i Federalne uprave za šumarstvo.

Sajam “Lignum Expo Leb 2022” je i izložbeno – prodajnog karaktera s prezentacijom rada strojeva na samom sajmištu i ostaje otvoren do 28. maja.