Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U toku prezentacije Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG2) kojeg finansiraju Vlade Švicarske, Švedske i Češke republike, kao i EU kroz svoj IPA II fond, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) otpočelo je aktivnosti na održavanju promotivnih skupova u kantonima u Federaciji BiH a koje se odnose na predstavljanje Programa za unapređenje vodnih usluga u FBiH i Metodologije određivanja najniže cijene vodnih usluga.

Cilj je da se u direktnom kontaktu s predstavnicima lokalnih zajednica, komunalnih preduzeća i nadležnih kantonalnih institucija približe obavezujuće aktivnosti iz Programa te da se pojasni primjena Metodologije koja je u ovom periodu opcionalna za lokalne zajednice do izrade Zakona o vodnim uslugama u BiH.

Prvi skup, za područje lokalnih zajednica s područja Srednjobosanskog kantona, održan je jučer a prema planu aktivnosti planirane su i prezentacije u Zapadnohercegovačkom kantonu (6.7.), Unsko-sanskom kantonu (8.7.) i Kantonu 10 (13.7.).

Podsjećamo, Programom su predviđene ključne aktivnosti koje trebaju da dovedu do boljeg funkcionisanja institucija iz sektora vodnih usluga, prvenstveno vodovodnih komunalnih preduzeća, kao i aktivnosti koje trebaju doprinijeti pravilnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenja projekata iz oblasti vodnih usluga, kao i usklađivanju s propisima EU u ovoj oblasti. U izradi Programa i Metodologije značajnu podršku dali su i predstavnici Saveza općina i gradova FBiH i Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH.