Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

U Bihaću prezentiran Program za unapređenje vodnih usluga u FBiH

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG2) kojeg finansiraju Vlade Švicarske, Švedske i Češke republike, kao i EU kroz svoj IPA II fond, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) danas je u Bihaću prezentiralo Program za unapređenje vodnih usluga u FBiH i Metodologiju određivanja najniže cijene vodnih usluga.

Cilj je, kako je ranije saopćeno, da se u direktnom kontaktu s predstavnicima lokalnih zajednica, komunalnih preduzeća i nadležnih kantonalnih institucija približe obavezujuće aktivnosti iz Programa te da se pojasni primjena Metodologije koja je u ovom periodu opcionalna za lokalne zajednice do izrade Zakona o vodnim uslugama u BiH.

Program i Metodologiju učesnicima današnjeg skupa prezentirala je dr. Alma Imamović, predstavnica Sektora za vode Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Damir Muslić, predstavnik UNDP-a te Osman Čaušević, predstavnik Udruženja preduzeća komunalne privrede u FBiH.

Podsjećamo, Programom su predviđene ključne aktivnosti koje trebaju da dovedu do boljeg funkcionisanja institucija iz sektora vodnih usluga, prvenstveno vodovodnih komunalnih preduzeća, kao i aktivnosti koje trebaju doprinijeti pravilnijem i racionalnijem planiranju izrade i provođenja projekata iz oblasti vodnih usluga, kao i usklađivanju s propisima EU u ovoj oblasti. U izradi Programa i Metodologije značajnu podršku dali su i predstavnici Saveza općina i gradova FBiH i Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH.