Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održan sastanak o organizaciji službenih veterinarskih kontrola u BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je sastanak na temu “Organizacija službenih kontrola u Bosni i Hercegovini” a učešće na sastanku uzeli su predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, Federalne uprava za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast veterinarstva i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, te predstavnici Twinning projekta u BiH.

Prisutnima se u ime federalnog ministra Šemsudina Dedića obratio Kenan Muratović, pomoćnik ministra za veterinarstvo koji je kazao da se po osnovu zalaganja svih učesnika ovog projekta može očekivati napredak u oblasti veterinarstva na području BiH.

U ime Ureda za veterinarstvo BiH prisutne je pozdravio sekterar Ureda Muamer Dervišević dok je u ime Twinning projekta prisutnima se obratio Dr. Haimo Lassnig koji je govorio o  načinu rada službenih veterinara kod provođenja službenih kontrola u Austriji. Također, Dr. Lassing je na primjeru svoje države govorio i o načinu ovlaštenja veterinara iz privatnih veterinarskih stanica u obavljanju službenih kontrola.

Na sastanku su prezentirane aktivnosti Twinning projekta u BiH, njegova uloga i značaj za BiH kroz pripremu zakonske legislative koja treba da bude usaglašena sa legislativom EU i donesena na nivou BiH.

Na kraju sastanka dogovorene su aktivnosti na donošenju nacrta Zakona o službenim kontrolama koji treba da bude usklađen sa Uredbom (EU) 2017/625.