Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

POZIV: Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo objavio je na svojoj web stranici poziv za obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini te pozvao pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem i u predviđenom terminu. 

Obuka će biti organizovana u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8 (Kampus Univerziteta – preko puta autobuske stanice, i u prostorijama oglednog poligona Butmir, ulica Butmirska cesta 97, u terminu od 08-11. decembra 2022. godine.

Ispit je planiran 17. decembra 2022. godine, a popravni 24. decembra 2022. godine.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, uzrokovane korona virusom, kandidati će biti blagovremeno informisani o načinu provođenja obuke i ispita.

Predloženi termin važi za oba stupnja obuke: osnovni i napredni (program obuke)-obavezno pogledati program obuke.

Rok za prijavu kandidata je do 26. novembra 2022. godine.

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.

Naprednu obuku pohađaju kandidati koji su završili smjer zaštita bilja (dodiplomski ili master) i kandidati kojima je isteklo važenje certifikata. Svi ostali pohađaju osnovni stupanj obuke.

Predviđeni iznos uplatiti na:

Svrha uplate: Obuka odgovornih lica u poljoapotekama

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo

Broj računa:  1411965320008475

Broj poreznog obveznika: JMB uplatioca

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 079

Budžetska organizacija: 3502020

Poziv na broj: 0000000033

 

Kopiju uplatnice i prijavni obrazac dostaviti poštom na adresu fakulteta (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, ulica Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo),  putem faksa 033 667 429 ili skeniranu verziju na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod rukovodioca obuke prof. dr Nedžad Karić na telefone 033 225 727, 061 899 640 ili na e-mail n.karic@ppf.unsa.ba

 

Kompletan tekst poziva  dostupan je na sljedećem LINKU