Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije: Prijedlog programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca za period 2023-2028.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je i stavlja na uvid Prijedlog programa teoretske i praktične obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca za period 2023-2028.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12) pozivamo sve zainteresirane strane da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Prijedlog navedenog programa  dostave najkasnije do 06. marta 2023. godine, u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br.2., 71000 Sarajevo ili na e-mail: tatjana.markhot [at] fmpvs.gov.ba.