Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojen Program poticaja za veterinarstvo u 2023. godini

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo“ utvrđen Budžetom FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 2.700.000  KM.

Program utroška obuhvaća sredstva predviđena za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i sredstva namijenjena za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porijekla.

Tokom 2023. godine u Federaciji BiH će biti nastavljeno dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda s ciljem osiguravanja uslova za plasman proizvoda na tržišta.

Korisnici Programa su veterinarske stanice i ustanove koje u skladu sa Zakonom o veterinarstvu provode veterinarsku djelatnost, fizička i pravna lica – vlasnici neškodljivo uklonjenih životinja. Pravo na finansijska sredstva odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune uslove utvrđene Programom.