Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održan sastanak Interresorne radne grupe za izradu Prednacrta Zakona o vodnim uslugama u FBiH

U Sarajevu je održan prvi sastanak Interresorne radne grupe za izradu Prednacrta Zakona o vodnim uslugama u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem su razmatrate određene odredbe Prednacrta Zakona o vodnim uslugama FBiH. 

Sastanak je bio prilika da se predstavnici institucija upoznaju i s ključnim zahtjevima reforme sektora vodnih usluga u FBiH koji obuhvataju i izradu regulatornog okvira za vodne usluge, kao i procesima koji su u okviru ove reforme do sada provedeni, naročito oni koji se odnose na usvajanje i sadržaj Programa za unapređenje sektora vodnih usluga i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške kao i Odluke Vlade FBiH o usvajanju Metodologije utvrđivanja najniže cijene vodnih usluga, kao preporučenog dokumenta za kantone i jedinice lokalne samouprave.

Učesnici su upoznati i sa sadržajem Završnog izvještaja o provedenoj sveobuhvatnoj procjeni uticaja propisa za sektor vodnih usluga u FBiH, te Zaključkom Vlade FBiH kojim se između ostalog zadužuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da izradi Prednacrt Zakona o vodnim uslugama i formira Interresornu radnu grupu za realizaciju zaključka. Učesnici su upoznati i sa strukturom i sadržajem Prednacrta Zakona o vodnim uslugama u Republici Srpskoj.

Navedene aktivnosti trebale bi rezultirati izradom Zakona o vodnim uslugama u FBiH.

U skladu sa zaduženjima Vlade FBiH, a u okviru procesa reforme vodnih usluga koji se provodi u BiH i FBiH ova Interresorna radna grupa zadužena je za izradu prednacrta Zakona o vodnim uslugama u FBiH kao dijela reformskih aktivnosti koje su započete nakon usvajanja Programa za unapređenje sektora vodnih usluga i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške FBiH.

Usvajanjem Zakona o vodnim uslugama u FBiH unaprijedilo bi se normativno regulisanje sektora vodnih usluga u skladu sa savremenim trendovima iz ove oblasti. Zakon o vodnim uslugama ujedno povećava i osigurava dugoročni interes investitora  i donatora  za ulaganje putem kredita i grantova u održivost i razvoj vodnih usluga te se na taj način omogućava postepeno ostvarenje strateških ciljeva u oblasti zaštite voda i okoliša.

Primjena Zakona o vodnim  uslugama u FBIH  treba da omogući postepeno usklađivanje cijena vodnih usluga, uz povećanja prihoda i sredstava za održavanje i unapređenje infrastrukture i održivosti pružaoca vodnih usluga.

Interresornu radnu grupu čine predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva pravde, Agencije za vodno područje rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora,  Federalne vodne inspekcije, predstavnici nadležnih kantonalnih organa, predstavnici Saveza općina i gradova FBiH, kao i predstavnici Udruženja preduzeća komunalne privrede u FBiH.

Za pripremu prednacrta ovog zakona zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a stručnu i tehničku podršku pruža Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta MEG II koji zajednički finansiraju vlade Švicarske, Švedske i Češke Republike, kao i Evropska unija kroz IPA II fond.