Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije: Nacrt Trogodišnjeg plana rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještavamo da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo nacrt Trogodišnjeg plana rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2024-2026

Koristeći obrazac za dostavljanje komentara, pozivamo zainteresiranu javnost da svoje komentare i preporuke na ovaj dokument dostave najkasnije do 02.12.2023. godine na e-mail adresu: info@fmpvs.gov.ba ili u pisanoj formi na adresu: Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.