Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar Hrnjić s predstavnicima poljoprivrednih udruženja: Strategija donosi samo benefite za poljoprivredne proizvođače

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić danas je razgovarao s predstavnicima poljoprivrednih udruženja iz Federacije BiH o izmjenama Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027.   

Na sastanku je posebna pažnja pružena sektoru mljekarstva koje je i strateška grana razvoja poljoprivrede u Federaciji BiH.

Ministar Hrnjić istakao je da planiranom Strategijom ni na koji način ne smiju biti oštećeni poljoprivredni proizvođači mlijeka te da su u dijelu strategije koja govori o mljekarstvu u Federaciji BiH načinjene izmjene koje idu u prilog proizvođačima mlijeka.

„Na sastanku sam decidno pročitao izvod iz radnog materijala Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027. koju ovo Ministarstvo još uvijek dorađuje. U istoj stoji da je mlijeko strateška grana poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH kojom se bavi veliki broj poljoprivrednih proizvođača i čini veliki dio izvoza na tržište zemalja CEFTA-e, EU i drugih stranih tržišta“, kazao je ministar Hrnjić.

Naglašeno je da proizvodnja mlijeka ima veliku važnost za prehrambenu sigurnost stanovništva i očuvanje ruralnih područja u Federaciji BiH te da nova strategija ne smije niti dovodi u pitanje opstanak proizvodnje mlijeka u FBiH.

Na sastanku je ukazano i na činjenicu da zbog obaveza iz međunarodnih sporazuma koje je naša zemlja potpisala, prije svega Sporazuma o poljoprivredi u okviru WTO-a i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, naša zemlja preuzela je i obaveze  da će mijenjati sistem novčanih podrški u poljoprivredi što zahtijeva provođenje „postupne strukturne transformacije poljoprivrednih gazdinstava  koja se bave proizvodnjom mlijeka“.

Iskustva zemalja koja su pristupala EU i WTO pokazuju da je adaptacija poljoprivednih gazdinstava novim pravilima bila puno uspješnija kod onih zemalja koje su pravovremeno pokrenule postupak prilagođavanja.

„Napominjem da smo vrlo stručno pristupili sistemskoj analizi sektora mljekarstva u Federaciji BiH koju smo radili unutar ministarstva ali i u saradnji s eksternim stručnjacima. Došli smo do, za nas, poražavajućih podataka. Naime, pored toga što izdvajamo sve više novca za ovu oblast, u 2022. godini Federacija BiH je proizvela manje mlijeka u odnosu na godinu ranije za 6,6 miliona litara. U 2023. godini, u posmatranom periodu, zadržali smo nivo proizvodnje u odnosu na 2022. godinu iako smo izdvojili znatno više sredstava.

Također primjetno je da tzv. „srednji i veliki“ proizvođači stagniraju u proizvodnji dok „mali“ odustaju od ove vrste proizvodnje.

Podatak da oko 75 posto farmi u Federaciji BiH na svojim imanjima posjeduje tek od 3 do 5 muznih grla govori u kakvoj se situaciji nalazi ovaj sektor.

Upravo smo ovoj fokusnoj skupini, novom strategijom, pokušali pomoći da do kraja strategijskog perioda, tj. do kraja 2027. godine na način da unaprijedimo gospodarstva (kojih je više od 3000) kako bi isti došli u rang „srednjih“ proizvođača i kako bi njihove farme bile samoodržive.  

Stoga sam danas na sastanku s predsjednicima udruženja predočio da Ministarstvo u Strategiji predviđa set mjera koje bi uključivale dva modela poticaja za one proizvođače koji na svojim farmama imaju do 5 muznih grla. Oni će imati mogućnost da biraju model koji žele primijeniti i ovu mogućnost izbora smatramo iskorakom i za BiH ali i za put BiH ka EU. Prvi model je postojeći model u kojem se plaćanja vrše po litru isporučenog mlijeka. Drugi model je kombinirani model – po litru i grlu. U drugom modelu, pored toga što bi farmeri dobijali više novčanih sredstava nego do sada, značajno bi bila popravljena njihova likvidnost jer bi najveći dio sredstava dobili na početku godine što bi u potpunosti isključilo rizik od kašnjenja u isplatama koje nas prate posljednjih dvije decenije.

Za ove farmere također bi se spremio poseban paket mjera podrške ulaganjima u muzna grla, muznu opremu, mješaone hrane, proširenje štalskih objekata i uređaja za hlađenje mlijeka. Dakle, novčana podrška za ove proizvođače s nivoa FBiH bi bila značajnija u odnosu na postojeća izdvajanja.

Za proizvođače mlijeka u Federaciji BiH koji posjeduju 6 i više muznih grla (njih je 25% i proizvode oko 75% mlijeka u Federaciji BiH) način obračuna u 2024. godini ostaje isti i neće se mijenjati.

Sistemskom analizom sektora proizvodnje mlijeka koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uradilo utvrđeno je da ranije predloženi model „historijsko plaćanje za proizvodnju mlijeka“ nije optimalan za proizvođače te da sektor kao takav nije spreman za provođenje takve mjere.

Napominjem još jednom da se radi o radnom materijalu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2027. koju Ministarstvo, čim bude finalizirana, planira javno prezentirati poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji BiH i zainteresiranoj javnosti  o čemu smo poljoprivredne proizvođače obavijestili na sastancima koje smo održali u većini kantona u Federaciji BiH.

Dakle, niti će se ukidati novčane podrške niti će se smanjiti ukupna izdvajanja za sektor mljekarstva koja smo imali u ovoj godini a ona su iznosila 54,4 miliona KM“, kazao je ministar Hrnjić.