Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Organizirana edukacija o puštanju u rad Federalnog veterinarskog informacionog sistema (FVIS)

Sektor za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organizovao je danas online edukaciju na kojoj je učešće uzelo više od 100 predstavnika veterinarskih stanica s područja Federacije BiH.

Tema sastanka je bilo puštanje u rad „Federalnog veterinarskog informacionog sistema“ (FVIS) koji ima za cilj da uveže na jednom mjestu i na jednoj platformi sve aktere veterinarske djelatnosti u Federaciji BiH.

Uvodne napomene o Federalnom veterinarskom informacionom sistemu dao je šef Sektora za veterinarstvo, pomoćnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva mr.sci. Kenan Muratović, koji je učesnike pozdravio i u ime federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića.

Tokom sastanka naglašeno je da će Federalni veterinarski informacioni sistem, čija puna operativnost se očekuje u narednim mjesecima, integrisati ključne dokumente na jednom mjestu, kao i mogućnost generiranja evidencija i dokumenata koje veterinarske stanice koriste u svakodnevnom radu. Posebno je predstavljen dio platforme koji uvodi elektronsku evidenciju vlasnika i životinja, kao i provedene preventivne mjere, evidencije o liječenju, izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja što će u mnogome olakšati svakodnevni rad veterinarskih stanica na području Federacije BiH, kao i uvezivanje sa jedinstvenom bazom životinja koju administrira Agencija za označavanje životinja BiH. Vrijednost Federalnog veterinarskog informacionog sistema posebno se ogleda u tome što će omogućiti velike uštede u vremenu koje se do sada trošilo na administrativne poslove.

U narednom periodu bit će organizovano još nekoliko edukacija kako bi svi akteri bili educirani i spremni da na adekvatan način rukuju navedenim informacionim sistemom.