Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine.

Napomena: Klijenti koji se prvi put registriraju (upišu) u periodu od 01.01. do 31.03., mogu se prijaviti za novčane podrške u toj godini. Svi koji se upisuju nakon tog roka neće moći podnijeti zahtjev za novčanu podršku u toj godini.

Upis u Registar:

 • je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obavezni su upisati se u Registar.
 • vrši se u općini prebivališta za fizička lica, odnosno, općini sjedišta za pravna lica, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.

Glavni uvjeti koje trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:

 • Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.

*Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj a imaju prebivalište u FBiH, nažalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Za upis u Registar, fizička lica podnose sljedeće dokumente:

 1. kopiju lične karte nosioca gazdinstva (i kopije ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako upisuje i članove porodice);
 2. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
 3. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj porodičnog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Za upis u Registar, pravna lica i obrti podnose sljedeće dokumente:

 1. kopiju lične karte obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;
 2. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;
 3. JIB/ID broj;
 4. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
 5. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK), lica dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta. A nakon upisa u registar obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva za novčane podrške su dostupni na Farmer Portalu kao i obrasci za ažuriranje podataka u RPG i RK.

Za više informacija o upisu u Registar, molimo da se: