Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Veterinarstvo priručnici i planovi

Plan nadzora ASK u populaciji divljih svinja na području Federacije BiH

Preuzmi

Program obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2025. godine

Službene novine Federacije BiH br. 44/21

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla za 2023. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla za 2022. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2023. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2022. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2021. godinu

Preuzmi

Dijagnostički priručnik za afričku svinjsku kugu

Službeni glasnik BiH br. 58/11

Preuzmi

FAO - Afrička kuga svinja: Otkrivanje i dijagnoza - Priručnik za veterinare

Preuzmi

Afrička kuga svinja - letak

Preuzmi

Uputstvo za izradu dezinfekcionih barijera

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Osnovne informacije

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Kliničko ispitivanje

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Uzimanje uzoraka i laboratorijska dijagnostika

Preuzmi

Afička kuga svinja - Epizootiološki uviđaj

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Reakcija (odgovor) i mjere kontrole

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Prevencija i biosigurnost

Preuzmi

Afrička kuga svinja - Divlje svinje

Preuzmi

Diferencijalna dijagnostika AKS na osnovu kliničkih simptoma

Preuzmi

Diferencijalna dijagnostika AKS-a na osnovu postmortalnih znaka

Preuzmi

Dijagnostički priručnik za klasičnu svinjsku kugu

Službeni glasnik BiH br. 74/10

Preuzmi

Dijagnostički priručnik za influencu ptica

Službeni glasnik BiH br. 74/10

Preuzmi

Priručnik za rad granične veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini / pregled živih životinja

Službeni glasnik BiH br. 96/09

Preuzmi

Priručnik za rad granične veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini / pregled proizvoda životinjskog porijekla

Službeni glasnik BiH br. 96/09

Preuzmi