Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odluke o pokretanju nabavki

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz "e-aukcije" za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije

Broj: 01-11/5-1504/23 od 01.09.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku roba - kancelarijski materijal

Broj: 01-11/5-1500/2023 od 30.08.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga održavanja IT infrastrukture za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1501/2023 od 31.08.2023. godine

Preuzmi

Odluka o izmjeni odluke o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge izrade lovnoprivrednih osnova

Broj: 01-11/5-615-1/2023 od 28.08.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga osiguranja lica i vozila

Broj: 01-11/5-1482/23 od 17.08.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku roba - toneri i ketridži

Broj: 01-11/5-1155/2023 od 03.07.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika

Broj 01-11/5-840/2023 od 08.05.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge fiksne i mobilne telefonije

Broj: 01-11/5-642/23 od 05.04.2023. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke hotelskih usluga

Broj: 01-11/5-641/2023 od 05.04.2023. godine

Preuzmi

Tenderska dokumentacija – Poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene usluge (usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama)

Broj: 01-11/5-840-1/2023

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika

Broj: 01-11/5-571/2023 od 29.03.2023. godine

Preuzmi

Poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene usluge (usluge iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama)

Tenderska dokumentacija br. 01-11/5-571-1/2023

Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge održavanja registara, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2304/2022 od 06.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke novogodišnjih paketića

Broj: 01-11/5-2303/2022 od 06.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluge skidanja i odvoz starih kancelarijskih itisona

Broj: 01-11/5-2177/2022 od 14.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu "e-aukcije" za nabavku računarske opreme

Broj: 01-11/5-2166/2022 od 09.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku licenci za antivirus

Broj: 01-11/5-2144/2022 od 01.11.2022. godine

Preuzmi

Poziv za dostavljanje ponuda usluga organizovanja seminara

Broj 01-11/5-1569-1/2022, oktobar 2022.

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga organizacije seminara iz oblasti veterinarstva

Broj: 01-11/5-1569/2022 od 24.08.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge stalnog pristupa internetu – lokacija Butmir

Broj: 01-11/5-1571/2022 od 24.08.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku Usluge stalnog pristupa internetu - lokacija FMPVŠ

Broj: 01-11/5-1512/2022 od 24.08.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku Usluga štampanja

Broj: 01-11/5-1301/2022 od 29. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku roba - nafte i destilata

Broj: 01-11/5-1508/2022 od 19.08.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku licenci za virtualizaciju

Broj: 01-11/5-1305/2022 od 28. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem) za službena vozila

Broj: 01-11/5-1505/2022 od 10.08.2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

Broj: 01-11/5-1314/2022 od 27. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke kancelarijskih itisona

Broj: 01-11/5-1313/2022 od 30. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga rekonstrukcije radnih prostorija u zgradi Ministarstva

Broj: 01-11/5-1312/2022 od 30. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku Usluga popravki i održavanja službenih vozila

Broj: 01-11/5-1311/2022 od 30. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga popravki i održavanja računarske opreme

Broj: 01-11/5-1310/2022 od 27. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke i ugradnje unutrašnjih trakastih zavjesa za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1309/2022 od 27. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga pranja i čišćenja motornih vozila

Broj: 01-11/5-1307/2022 od 27. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku Usluga osiguranja lica i vozila

Broj: 01-11/5-1306/2022 od 27. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge održavanja registra, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1304/2022 od 30. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku roba - kancelarijski materijal

Broj: 01-11/5-1303/2022 od 28. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga održavanja IT infrastrukture za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1302/2022 od 30. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku roba – nafte i destilata

Broj: 01-11/5-1828/2021 od 30.09.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga štampanja

Broj: 01-11/5-2002/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika

Broj: 01-11/5-1981/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

Broj: 01-11/5-2003/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za primjenu "e-aukcije" za nabavku roba – toneri i ketridži

Broj: 01-11/5-1300/2022 od 28. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

Broj: 01-11/5-1308/2022 od 29. 06. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja – stolica

Broj: 01-11/5-2003-1/2021 od 20.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke usluga za unapređenje performansi informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH (ISŠ)

Broj: 01-11/5-1591-10/2021 od 15.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga organizacije seminara iz oblasti veterinarstva i poziv

Broj: 01-11/5-2062/21 od 09.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku robe – računarske opreme

Broj: 01-11/5-2076/2021 od 16.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge održavanja registara, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2036/2021 od 08.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga popravki i održavanja službenih vozila

Broj: 01-11/5-1982/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu e-aukcije za nabavku licenci za virtualizaciju

Broj: 01-11/5-1952/2021 od 14.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije“ za nabavku usluga — Programiranje modula lovstvo

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije“ za nabavku usluga — Unapređenje performansi lSS-a

Preuzmi

Odluka о pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga pranja i čišćenja motornih vozila

Preuzmi

Odluka о pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga popravki i održavanja računarske opreme

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluga osiguranja lica i vozila

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka nabavke kancelarijskih itisona

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga održavanja IT infrastrukture

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za nabavku kancelarijskog materijala

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke i ugradnje unutrašnjih zastora

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za nabavku tonera iketridža

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka nabavke usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke auto guma

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga smještaja za službena putovanja

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupla javne nabavke usluga rekonstrukcije radnih prostorija

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije

Preuzmi

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja na period od 2 godine

Broj: 01-11/5-1015-1/2021

Preuzmi